Join Me!

Tuesday, March 22, 2011

Hulagway sa Kinabuhi Numero Uno

Warning for non-Cebuano: You need a translator in order to understand this ☺Hilabihanakong kalipay sa dihang nahibaw-an nako nga nahimugso kining klaseha sa blog nga gipahinungod sa tanang BISDAK. Dakong garbo alang kanako nga mahilakip niining kapunonga. Ug tuod man, nagapasalamat ako ug dako uyamot kay Mama Rubz nga naghago jud intawon sa pagmugna niining blog.

Ug karon, isip suporta sa iyang gipasiugdahan nga sinemana nga meme nga iyang giulohan ug Hulagway sa Kinabuhi, ania ako karon aron pagsalmot niini.


Para sa UNANG letra...


ARITIS
(Earrings)

Ang gihatag nga sampol ni Mama Rubz kay Arinola man, ako medyo sosyal daw busa akong gipili ang aritis.


Weee.. hasta nakong lingawa oi hahahaha...

Bisita kamo sa Bisdak Bloggers Network para sa uban pang mga Hulagway sa Kinabuhi.


Bookmark and Share